Selve teoriprøven

En teoriprøve består af 25 spørgsmål. For at bestå teoriprøven må man højst have 5 fejl. Flere fejl inden for samme billede tæller som 1 fejl.

Hvert af teoriprøvens 25 spørgsmål indeholder 2-4 svarmuligheder, som hver skal besvares med enten et ja eller et nej.

Hvordan tælles fejl?
Svarer du korrekt på alle svarmuligheder inden for samme billede, er hele spørgsmålet korrekt besvaret.

Svarer du forkert på én eller flere svarmuligheder inden for samme billede, tæller det som én fejl. Hvis du besvarer 1-4 svarmuligheder inden for samme billede forkert, regnes det altså kun som én fejl.

For at bestå teoriprøven skal mindst 20 ud af de 25 spørgsmål være besvaret helt rigtigt.

Det tager ca. 15-20 minutter at gennemføre teoriprøven. Når teoriprøven er færdig får du feedback på din teoriprøve i et bedømmelsesskema, hvor evt. fejl fremgår.

Består du ikke teoriprøven, må du gå op igen. Det koster et gebyr.